Dodatna oprema za pripremu vode

Potrošni materijal, servis i analiza vode.

Poduzeće Winterhalter nudi širok raspon dodatne opreme za sustave pripreme vode.

Pružanjem potrošnog materijala, dodatne opreme za servis i analizu vode možemo osigurati da ćete imati odgovarajući uređaj za pripremu vode koji će nastaviti pružati optimalnu kvalitetu vode i produljiti životni vijek vašeg uređaja.